ภายใต้ mountsplit และเครื่องทำความเย็นตัวขับเคลื่อน